Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie

Kilka słów o Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie jest publiczną placówką oświatową.

Do poradni można zgłaszać dzieci i młodzież bez skierowania.

Poradnia obejmuje opieką i pomocą dzieci, uczniów i młodzież zamieszkałą lub uczącą się w obwodzie: 

Świadczymy usługi w zakresie:

diagnozy i terapii
logopedycznej

diagnozy i terapii
pedagogicznej

diagnozy i terapii
psychologicznej

konsultacje

diagnozy predyspozycji
zawodowych

warsztaty

Hands of business lady writing schedule for the upcoming week

Przed wizytą

Właściwe przeprowadzenie diagnozy jest podstawą działań, które wspólnie z rodzicami, opiekunami prawnymi i placówkami edukacyjnymi możemy podjąć. Niezbędne w tym celu jest właściwe przygotowanie dziecka/ucznia do współpracy. Dlatego zanim odbędzie się wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie, proponujemy zapoznać się z poniższym materiałem i skorzystać z naszych podpowiedzi.

Poradnia działa w oparciu o statut

Ważne informacje

  • Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne.
  • Pracownicy Poradni udzielają wsparcia dla dzieci od urodzenia, poprzez przedszkole i okres nauki szkolnej do czasu ukończenia przez młodzież szkoły ponadpodstawowej.
  • Wsparciem obejmujemy również rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w kierunku celowej pomocy dziecku.
  • Specjalistyczna pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej młodzieży.

Jak do nas dojechać