Ogólne wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów przed wizytą w Poradni

I. Pierwsze umówione spotkanie w naszej placówce to konsultacja rodzica bądź opiekuna prawnego ze specjalistą. Jest to wizyta bez dziecka, chyba że wcześniej inaczej zostanie to uzgodnione ze specjalistą. Konsultacja trwa około godziny.
II. W Poradni mogą być przyjmowane wyłącznie zdrowe dzieci i ich rodzice tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia dziecka/ucznia specjalista może w danym dniu odmówić konsultacji i przełożyć wizytę na inny termin.
III. W dniu badania dziecko powinno mieć ze sobą okulary korekcyjne, aparat słuchowy itp.
IV. Dziecko/uczeń powinien wiedzieć, że odbędzie się spotkanie w naszej Poradni. Warto przekazać, z kim się spotka i co będzie się działo, oraz ile czasu może to zająć.
V. Rodzice/opiekunowie/pełnoletni uczniowie powinni zabrać ze sobą potrzebne dokumenty, w tym medyczne.
VI. Jednocześnie prosimy o przygotowanie kopii dokumentów, które pozostaną w Poradni. Poradnia nie kseruje oryginałów.
VII. Dokumenty, które są niezbędne w procesie diagnozy dziecka/ucznia to:
    • zaświadczenia lekarskie, w tym o niepełnosprawności,
    • opinie o uczniu wychowawcy, nauczycieli, specjalistów w szkole,
    • kserokopie świadectw,
    • zeszyty przedmiotowe, sprawdziany ortograficzne, matematyczne lub inne,
    • opinie rodzica o dziecku,
    • w przypadku dzieci młodszych – rysunki, książeczki do kolorowania.
VIII. W zależności od rodzaju sprawy wizyta w Poradni może trwać nawet 3-4 godziny. Warto zatem zabezpieczyć dziecku/uczniowi picie, jedzenie oraz własne przybory do pisania/rysowania.
IX. Uwaga – w przypadku opiekunów prawnych niezbędne są dokumenty, które potwierdzają pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
X. Prosimy pamiętać, że w trakcie całej wizyty w Poradni dziecko/uczeń pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Wyłącznie w czasie przebywania w gabinecie jest pod opieką specjalisty naszej Poradni.
XI. Wszelkie dokumenty niezbędne do wypełnienia znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Druki”.